Horseracing.dk

Horseracing.dk header image 2

Jule- og Nytårshilsen/Christmas- and New Years Greeting

December 22nd, 2014 · No Comments · Avl, Diverse, England, Foto

Please scroll down for English version!

Kære Venner

Året nærmer sig sin slutning, og egentlig skulle jeg skrive et langt indlæg om året der gik. Om sporten, der hænger i en tynd tråd og som foreløbig er reddet “på stregen”, men med en meget usikker fremtid. Om de modige, der på trods investerer, knokler tidligt og sent og alle os der brænder for de kære heste, sporten og alle de mennesker, vi holder af.

Som sporten, kører jeg desværre på meget begrænsede reserver, så derfor bliver indlægget ikke helt så langt som ønsket, men ikke desto mindre meget velment. Som altid har jeg haft mange dejlige oplevelser i hestesammenhæng i året, der er gået både i stalden (Bechmann Racing) og på banerne (i år “kun” Klampenborg og Jägersro).

Udenbys var jeg dog i England og møde herren på fotos, og jeg må uden at fornærme nogen af de herboende heste sige, at det var den største oplevelse, at møde Frankel på Banstead Manor i september. Jeg kunne have ønsket mig meget mere Frankel, og meget mere “hands-on” (af mange årsager selvfølgelig ikke muligt), ligesom jeg gerne ville have set ham i “fri dressur”, men som det ses, så var han bare dejlig, og vejret kunne ikke have været bedre.

Nu går vi alle en ny sæsson i møde, og som altid, er det spændende. Måske lidt mere spændende end godt er, med alle de “bolde” der hænger og svæver. Vi må gøre, som altid og få det bedste ud af det, og nydelsen ved hestene og det gode selskab af mange, mange dejlige hestevenner, kan ingen heldigvis tage fra os.

Er du ikke allerede på Facebook, kan jeg kun opfordre til, at du forføjer dig derind snarest. Der sker langt mere end der gør her. Ikke ond vilje fra min side, men det er alt andet lige, meget lettere at dele ting derinde, end hvis samme mængde skulle deles her. Støtten derinde er ganske overvældende og jeg takker af hele mit hjerte for det. Det glæder mig, at andre kan lide de ting, jeg deler derinde, både mine fotos, men også ting fra galopsporten iøvrigt. Som tak for jeres støtte vil jeg lave en Giveaway i starten af det nye år.

For nu vil jeg ønske jer en rigtig Glædelig Jul og et godt og lykkebringende Nytår, både i det hele taget, men da særlig i hestesammenhæng.

-Deborah

Please press beneath for English version:

——————————————————————————————————-

Dear friends

The year is coming to an end and I did want to write a lengthy entry about 2013. About the sport, that’s hanging on by a thread, but has been saved at the last minute, but with an uncertain future. About the curagegeous, who invest inspite everything, work from dusk til dawn and the many who have passion for the dear horses and all the people we care about.

As the sport, my reserves are limited and that’s why it’s not going to be as long as I really wanted, but never the less very well meant. As always I had a lot of lovely hours in connection with the horses in the passed year, both in the stables (Bechmann Racing) and on the tracks (this year “only” Klampenborg and Jägersro).

I did go overseas to England and met the gentleman in the photos and without any offense to horses here, I’ll have to say that it was the biggest, to meet Frankel on Banstead Manor in September. I could have wanted much more Frankel, and a lot more “hands-on” (which of course wasn’t possible), as I would have liked to have seen him run free, but as you can see, he was just lovely and the weather couldn’t have been better.

Now we’re all heading for a new season and as always exciting. Might be a bit to exciting with all the uncertainties hanging in the air. We’ll have to do, what we always and make the most of it and the enjoyment of the horses and the good company of the many, many lovely friends on the tracks and elsewhere can’t be taken away from us.

If you’re not on på Facebook, I can only urge you to get yourself in there as soon as possible. A lot more happening in there than here. Not ill will on my part, but it is so much easier to share things in there than if I had to share the same amount here. The support in there is quite overwelming and I thank you of all from my heart. I’m pleased that you like the stuff I’m sharing, both my photos but also things from the sport in general. As a thank you for your support, I’ll make a Give-away in the start of the new year.

For now I’ll wish you all a Merry Christmas and very happy New Year, in general but especially as far as horses go.

-Deborah

Tags: ·········

No Comments so far ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment